www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

94

« Inapoi

Fonte brute si fonte-oglinda, in lingouri, blocuri sau alte forme primare. Produse feroase obtinute prin reducerea directa a minereului de fier si a altor produse feroase spongioase.

Cod: 2710.11
CPA: 27.10.11
CPC: 41111
SH_NC: 7201, 7203
Subclasa CPSA: 27.10.1
Sectiune: PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE
Subsectiune: PRODUSE ALE INDUSTRIEI METALURGICE SI PRELUCRARII METALELOR (EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII)
Diviziune: Produse ale industriei metalurgice
Grupa: Metale feroase sub forme primare si semifabricate
Clasa: Metale feroase sub forme primare si feroaliaje
Subclasa: Produse siderurgice de baza