www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

97

« Inapoi

Zgura (inclusiv zgura granulata), resturi de metal, reziduuri si alte deseuri rezultate de la fabricarea fontei sau otelului

Cod: 2710.13
CPA: 27.10.13
CPC: 41116.1
SH_NC: 2618, 2619, 7204
Subclasa CPSA: 27.10.1
Sectiune: PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE
Subsectiune: PRODUSE ALE INDUSTRIEI METALURGICE SI PRELUCRARII METALELOR (EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII)
Diviziune: Produse ale industriei metalurgice
Grupa: Metale feroase sub forme primare si semifabricate
Clasa: Metale feroase sub forme primare si feroaliaje
Subclasa: Produse siderurgice de baza