www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

634

Codul CPV 01121211-3

Boabe

Broad beans.

Alte coduri:
90122120-5- Servicii privind solurile contaminate
29361300-0- Masini de curatare, de triere sau de sortare a semintelor, a boabelor sau a legumelor uscate
74832100-1- Servicii de expediere
24351000-9- Solutii de decapare
29411000-3- Masini-unelte cu utilizare speciala
72230000-6- Servicii de dezvoltare de software personalizat
45233227-6- Drum de centura
28610000-1- Cutitarie
62122000-3- Transport aerian de marfuri In containere pe baza de grafic
77112000-8- Inchiriere de seceratoare sau de echipament agricol cu operator