www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

37

Codul CPV 25221200-8

Pungi din polietilena pentru uz medical

Polythene medical bags.

Alte coduri:
24475000-0- Antihistaminice cu utilizare sistemica
45233229-0- Lucrari de Intretinere a acostamentelor
32237000-3- Aparat portabil de emisie-receptie
45255410-6- Lucrari de montaj In larg
34390000-7- Accesorii pentru tractoare
74231400-1- Servicii de energie electrica si servicii conexe
27190000-3- Zgura, zgura de metal, deseuri si resturi feroase
01131112-2- Ananas
29124212-3- Piese pentru pompe de mana
E045-0- In cartoane