www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

39

Codul CPV 27621400-8

Pulbere si pelete de plumb

Lead powders and flakes.

Alte coduri:
90300000-0- Servicii privind mediul si servicii ecologice
85121200-5- Servicii prestate de medici specialisti
31531000-7- Becuri
21221300-1- servete din hartie pentru maini
32552100-8- Receptoare
14212300-3- Piatra de cariera si concasata
28813130-4- Piatra de pavare
29622000-5- Lansatoare de rachete
30144100-1- Masini de timbrat
45324000-4- Lucrari de acoperire cu ipsos