www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

46

Codul CPV 28527900-1

Anozi corodati catodic

Sacrificial anodes.

Alte coduri:
18410000-6- Imbracaminte speciala
50115100-5- Servicii de reparare a motocicletelor
24491300-5- Medicamente contra ectoparazitilor, inclusiv scabicide, insecticide si insectifuge
29811300-0- Echipament de control al traficului
27411100-0- Argint sub forma bruta sau sub forma de pulbere
29131300-9- Cap de eruptie si alte montaje de vane
33157500-0- Camere hiperbare
P022-0- Bucati
N022-6- Pentru instalatii electrice
28417100-9- Nicovale