www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

35

Codul CPV 29715000-4

Dispozitive de Incalzire a apei si Incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare

Water heaters and heating for buildings; plumbing equipment.

Alte coduri:
30254310-0- Tabele electronice
28527450-1- Placute indicatoare
33250000-7- Instrumente de verificare a proprietatilor fizice
25240000-5- Diverse articole din plastic
55250000-7- Servicii de Inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt
90122210-3- Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti
60116300-7- Transport de pasageri cu vehicule trase de animale
01111200-0- Porumb
24664200-8- Carbon activ regenerat
45215220-5- Lucrari de constructii de cladiri sociale, altele decat caminele si structurile cu caracter social