www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

46

Codul CPV 45252000-8

Lucrari de constructii de statii de tratare a apelor reziduale, de statii de epurare si de statii de incinerare a deseurilor menajere

Construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants.

Alte coduri:
36941000-9- Crotalii pentru bovine
33193110-3- Vehicule pentru persoane invalide
36121161-1- Dulapuri de arhivare din metal
29141000-9- Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare cilindrice
72120000-2- Servicii de consultanta privind recuperarea de hardware din computer
25211100-4- Conductoare electrice din plastic
30216120-3- Echipament de recunoastere optica a caracterelor
17215200-4- Draperii
E116-9- In placi
74272100-7- Servicii de seismica