www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

43

Codul CPV 55312000-0

Servicii de restaurant cu ospatari fara restrictii de acces

Unrestricted-clientele restaurant waiter services.

Alte coduri:
32416100-3- Retea ISDX
P015-8- Aromatizat
93221200-5- Servicii de manichiura
30132100-4- Echipament de sortare a corespondentei
45255100-0- Lucrari de constructii pentru platforme de productie
29221450-3- Macarale-pod
25210000-6- Placi, folii, tuburi si profile din plastic
28510000-0- Articole din metal pentru baie si bucatarie
E113-8- Autocolant
66410000-7- Servicii de reasigurare de viata