www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

45

Codul CPV 55523100-3

Servicii de restaurant pentru scoli

School-meal services.

Alte coduri:
27114000-7- Fier
85111000-0- Servicii spitalicesti
36400000-5- Articole si echipament de sport
29232100-5- Echipamente de eliminare a fumului
Z038-5- Unitati:
92300000-4- Servicii de divertisment
24493100-7- Toxine
36123000-9- Mobilier de laborator
50222100-8- Servicii de reparare si de Intretinere a amortizoarelor
35114600-2- Troliuri semisubmersibile